Održat će se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U četvrtak, 15. ožujka 2018. godine, s početkom u 18,00 sati,  u Vijećnici Općine Belica

održat će se 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

 

DNEVNI RED:

 1. TOČKA: Prijedlog GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2017. GODINU
 1. TOČKA: Prijedlog ZAKLJUČKA O USVAJANJU OBRAČUNA PRIHODA I RASHODA DJEČJEG VRTIĆA BELICA ZA 2017. GODINU
 1. TOČKA: Prijedlog ODLUKE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
 1. TOČKA: Prijedlog IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
 1. TOČKA: Prijedlog IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2017. GODINU
 1. TOČKA: Prijedlog IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE BELICA U 2017. GODINI
 1. TOČKA: Prijedlog IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE BELICA U 2017. GODINI
 1. TOČKA: Prijedlog IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPĆINE BELICA U 2017. GODINI
 1. TOČKA: Prijedlog 1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE 1. izmjena i dopuna PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2018. GODINU

 1. TOČKA: Prijedlog IZMJENA I DOPUNA STATUTA OPĆINE BELICA
 1. TOČKA: Prijedlog IZMJENA I DOPUNA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA
 1. TOČKA: Prijedlog PLANA DAVANJA KONCESIJA OPĆINE BELICA U 2018. GODINI
 1. TOČKA: Prijedlog ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA                                                     

   14.TOČKA: Prijedlog ODLUKE O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU BELICA

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Belica

 1. TOČKA: Prijedlog ODLUKE O DONOŠENJU PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU OPĆINE BELICA
 1. TOČKA: PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA POTICANJA UREĐENJA NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE BELICA

17.TOČKA: Prijedlog ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA IZVRŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BELICA

18.TOČKA: Prijedlog ZAKLJUČKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2017. GODINE

 1. TOČKA: Prijedlog ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA POTPIS UGOVORA O JAVNOJ NABAVI RADOVA “IZVOĐENJE RADOVA RADOVA DOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE DJEČJEG VRTIĆA BELICA
 1. TOČKA: Prijedlog ODLUKE O IMENOVANJU SAVJETA MLADIH

21.TOČKA: Ostala pitanja i prijedlozi

 

Promjena veličine fonta
Kontrast