OGLAS o otvaranju javne rasprave o prijedlogu I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zapadnog dijela Ulice N.Š.Zrinski u Belici (Sl.glasnik Međimurske županije br. 4/00)

Oglas je dostupan klikom na link:

OGLAS o otvaranju javne rasprave o prijedlogu  I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zapadnog dijela Ulice N.Š.Zrinski u Belici

pdf verzija: OGLAS o otvaranju javne rasprave o prijedlogu I. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zapadnog dijela Ulice N.Š.Zrinski u Belici

Promjena veličine fonta
Kontrast