Poslovne zone

Naziv zone: Gospodarska zona Jugozapad

Za veći prikaz slike kliknite na nju!

POVRŠINA: 90.268,34 m2 (od toga  10.866 m2 preostalo za prodaju)

LOKACIJA: Područje se nalazi u jugozapadnom dijelu naselja Belica, južno i zapadno od Radničke ulice u Belici, te jugoistočno od poletno-sletne staze sportske zračne luke u Pribislavcu.

VLASNIŠTVO: RH, privatni poduzetnici

STANJE: DPU je izrađen. Zona je locirana uz sportsko letjelište. Zamišljena je za okupljanje poduzetnika vezanih uz poljoprivredu. U zoni već djeluje firma za otkup i pakiranje poljoprivrednih proizvoda, tako da postoji infrastruktura. Tijekom 2010. asfaltiran je prilazni put do zone i ulični koridor u dužini 200 m te je izgrađena javna rasvjeta uz koridor. Izrađen DPU za prošireni dio zone.

OBILJEŽJA:

Namjena Zone je gospodarska, mješovitog tipa, tj. predviđa se za razne vrste proizvodnih, poslovnih i komunalno servisnih djelatnosti.

Područje ima asfaltiran prilaz – Ulica Lipovke, koja je povezana sa sjeverne strane Radničkom ulicom koja se veže na županijsku cestu ŽC 2018 Belica – Gardinovec. Ulica Lipovke veže se i na županijsku cestu ŽC 2022, koja Belicu povezuje s Malom Suboticom.

Prilaz za teretna vozila do gospodarske zone je s županijske ceste ŽC 2022, zabranjen je ulazak takvih vozila u Radničku ulicu.

Fotografije Gospodarske zone Jugozapad

 

NAZIV ZONE: Poslovna zona JUG

zona-jug2Za veći prikaz slike kliknite na nju!

POVRŠINA: 43.933,8 m2

VLASNIŠTVO: JLS

STANJE: Izrađen je DPU i postoji dio dokumentacije za izgradnju infrastrukture u zoni. Sva infrastruktura postoji do zone. U zoni postoji pristupni put i sva infrastruktura potrebna za gradnju objekta.

OBILJEŽJA:

Područje se nalazi istočno od županijske ceste ŽC-2022 prema Maloj Subotici, te južno od postojeće stambene izgradnje u jugoistočnom dijelu Belice.

Određeno je kao prostor razvoja naselja i to dijelom za formiranje zone za obavljanje gospodarskih djelatnosti, a dijelom za stambeno područje u kojem se očekuje miješanje funkcija stanovanja i obavljanja gospodarskih djelatnosti.

Očekuje se također, da su to pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremišta poljoprivrednih strojeva i proizvoda, ali i druge proizvodne ili poslovne djelatnosti, koje mogu biti i bučne. Obzirom na usmjerenost područja na gospodarstvo, unutar njega se ne mogu locirati smještajni turistički sadržaji, niti društvene djelatnosti namijenjene duljem boravku – kao što su domovi za smještaj starih ili slični sadržaji, dječji vrtići, jaslice, škole i sl.

Područjem obuhvata protječe kanal oborinske odvodnje naselja, (koji je djelomično zacijevljen, a u postupku je kompletno zacjevljenje – prema DPU) neposredno uz kojeg je, s južne strane, izveden poljski put, koji se koristi za pristup oranicama i poljoprivrednom gospodarstvu “Agromeđimurje d.d.”. Pristup putu je vezan na županijsku prometnicu ŽC 2022.

Fotografije Poslovne zone Jug

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast