POTICAJ ZA NEKRETNINE U 2021. GODINI

Natječaj za dodjelu poticaja za nekretnine u 2021. godini raspisan je u 3 kruga:

 1. od 29. travnja 2021. godine do 28. svibnja 2021. godine,
 2. od 01. kolovoza 2021. godine do 31. kolovoza 2021. godine,
 3. od 01. studenog 2021. godine do 30. studenog 2021. godine.

U prvom krugu Natječaja poticaj je dodijeljen:

 1. DARIU KOVAČIĆU
 2. NINOSLAVU KOŠAKU
 3. JOSIPU KOSIRU
 4. TOMICI SRŠANU
 5. SANDRI TRATNJAK

Ugovori su potpisani 25. lipnja 2021. godine.

U drugom krugu Natječaja poticaj je dodijeljen:

 1. JELENI JELENIĆ
 2. MIRJANI BRZUHALSKI
 3. PETARU TOMPOŠU

Ugovori su potpisani 15. rujna 2021. godine

U trećem krugu Natječaja poticaj je dodijeljen:

 1. IGORU KOLARIĆU
 2. MATIJI MESARIĆU
 3. NINU FAŽON
 4. BOŽIDARU VLAHU

Ugovori su potpisani 27. prosinca 2021. godine.

Promjena veličine fonta
Kontrast