Poziv na dostavu podataka o azbestnom materijalu

Pozivaju se svi vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, s područja Općine Belica, da radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest (salonit ploče i dr…), dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprivredni objekti, garaže i slično), procjeni količine, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.
Popunjeni i potpisani Obrazac prijave objekta u kojima se nalazi azbest dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Belica, od ponedjeljka do četvrtka od 7:30 do 16:00 sati, petkom od 07:30 do 13:30 sati zaključno do 31.07.2017. godine.
Sve dodatne informacije dostupne su na broj telefona 040/845-402.

Obrazac-prijave-azbest-2017

Promjena veličine fonta
Kontrast