Poziv na prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave – nabava radova na izgradnji pješačke staze, rekonstrukciji prometnice i oborinske odvodnje u ulici Braće Radić u Belici

Poziv na prethodno savjetovanje

0.00 PREGLEDNA SITUACIJA ODVODNJA

2.00 SITUACIJA OBUHVATA PROMETNICA

DoN

Projekt prometnica i odvodnja Belica

Troškovnik

Promjena veličine fonta
Kontrast