Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za

PREDMET NABAVE: NABAVA RADOVA RADI DOGRADNJE I REKONSTRUKCIJE DJEČJEG VRTIĆA BELICA

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja  (21. studenoga 2017. – 26. studenoga 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte opcina@belica.hr.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje:

DoN – Rekonstrukcija dječjeg vrtića – Općina Belica.docx

ESPD obrazac.doc

PRILOG 13. DON TROŠKOVNIK.xls

Projektnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

VRTIC BELICA – glavni arhitektonski.pdf

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.“

 

Promjena veličine fonta
Kontrast