Prijava šteta od suše!

Pozivamo poljoprivredne proizvođače da  razdoblju od 08.09.2021. do 30.09.2021., u vremenu od 08:00 – 11:00 sati, u uredskim prostorijama Općine Belica prijave štetu od suše. Prijavi je potrebno priložiti posjedovni list. Obrasce je moguće podignuti u Općini Belica ili ih skinuti ovdje.

Prijava nastale štete odnosi se najviše na krumpir i kukuruz. Spomenuto se odnosi na katastarske općine Belica i Gardinovec.

ISPUNITI OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE I IZJAVU O NEPOSTOJANJU OSIGURANJA!

Promjena veličine fonta
Kontrast