Prijava šteta od suše!

susaPozivamo poljoprivredne proizvođače da od 30.08.2012. do 10.09.2012., u vremenu od 08:00 – 12:00 sati, u uredskim prostorijama Općine Belica prijave štetu od suše. Prijavi je potrebno priložiti ARKOD ili posjedovni list. Obrasce je moguće podignuti u Općini Belica ili ih skinuti ovdje.

.

ISPUNITI OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE I IZJAVU O NEPOSTOJANJU OSIGURANJA!

.

Prijava nastale štete odnosi se na kasni krumpir, kukuruz, livade, tikve i zelje. Spomenuto se odnosi na katastarske općine Belica i Gardinovec.

POZIV mještanima

OBRAZAC ZA PRIJAVU ŠTETE OD SUŠE

IZJAVA O NEPOSTOJANJU OSIGURANJA


Promjena veličine fonta
Kontrast