PROMJENA POSLOVNOG BANKOVNOG RAČUNA

Općina Belica otvorila je račun u Hrvatskoj poštanskoj banci te novi IBAN račun sada glasi:   HR4723900011801500000.

Molimo Vas da buduće račune uplaćujete na novi IBAN račun.

Uz račune koje izdaje Općina Belica u poštanskom uredu možete platiti i račune HEP-a, Croatia osiguranja i drugih izdavatelja računa bez naplate naknade.

Promjena veličine fonta
Kontrast