Proračun 2018. godine

Proračun za 2018. i projekcije Proračuna za 2019. i 2020.

Obrazlozenje-proracuna-za-2018

VODIČ ZA GRAĐANE ( PRORAČUN ZA 2018.) – PRORAČUN U MALOM

Plan razvojnih programa

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2018. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Socijalni program Općine Belica za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2018. godini

Program javnih potreba u sportu Općine Belica u 2018. godini

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2018. godini

Promjena veličine fonta
Kontrast