Raspored odvoza otpada za 2016. godinu

belica-2016

Prikupljanje počinje od 7,00 sati.
CRNO – Termini sakupljanja miješanog komunalnog otpada (svaki 2. ponedjeljak)
ZELENO – Termini sakupljanja papira, PET, metalne ambalaže, tetrapaka i stakla (3. petak u mjesecu)
CRVENO Termini sakupljanja glomaznog otpada (2. utorak u mjesecu) – naručuje se na telefon 040 645 535
 
*NAPOMENA: Određeni datumi odvoza su pomaknuti van uobičajenih termina zbog državnih blagdana koji padaju na radne dane (vidi kalendar)
Promjena veličine fonta
Kontrast