Raspored odvoza otpada

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (KANTA)

prema dosadašnjem rasporedu (utorkom ili petkom) svakih 10 dana.

.

 

kalendar otpad (2)

 .

.

 

  • SELEKTIVNI OTPAD (vreće za papir i plastiku) – odvozi se četvrtkom, prema niže navedenom rasporedu.

.

Siječanj Veljača

Ožujak

Travanj Svibanj Lipanj Srpanj
14. 11. 10. 14. 12. 16. 14.

 

.

 

Važno!

Spremnike za miješani komunalni i selektivni otpad

treba postaviti za preuzimanje najkasnije do 7 sati ujutro!

 

.

  • GLOMAZNI OTPAD – datum odvoza: 06.04.2016. godine
  • Da bi vam se izvršio odvoz glomaznog otpada potrebno se pravovremeno prijaviti (najkasnije 3 radna dana prije predviđenog odvoza) na naš broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr
  • Prilikom prijave trebati će se navesti podaci o korisniku (ime, prezime, adresa) i sastav otpada (npr. krevet, željezna rame od bicikla, madraci i sl.).

.

  • Na dan odvoza glomaznog otpada, otpad odložite UNUTAR DVORIŠTA, neposredno uz kolni ulaz, na način da djelatnicima tvrtke EKO – FLOR PLUS d.o.o. omogućite nesmetan ulaz u dvorište. Poželjno je i da budete kod kuće prilikom odvoza istog.

.

  • Nadalje, ukoliko imate otežan pristup dvorištu dužni ste krupni (glomazni) otpad dopremiti na dostupno mjesto pogodno za preuzimanje od strane tvrtke EKO-FLOR PLUS d.o.o. Molimo da takve okolnosti navedete prilikom prijave za odvozom glomaznog otpada.

 

DA, jest glomazni otpad

Plastika (stolice, posude…)

Drvenarija(namještaj, palete…)

Metal (posuđe, namještaj…)

Ostalo (madraci, kauči…)

.

NE, nije glomazni otpad

Građevinski otpad (šuta, cigla, beton…)

Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi…)

Akumulatori,

gume

Električni i elektronski otpad

.

Važno! Ono što nije glomazni otpad neće biti pokupljeno.

.

ZA SVE OSTALE INFORMACIJE SLOBODNO SE OBRATITE:

EKO – FLOR PLUS d.o.o.

Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje

tel:+385 49 587 810, fax:+385 49 249 240

info@eko-flor.hr

www.eko-flor.hrSlužba za korisnike i reklamacije:

Tel. +385 49 587 831

Tel. +385 49 587 837

Tel. +385 49 587 840

info@eko-flor.hr

 

Promjena veličine fonta
Kontrast