REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U GARDINOVCU

Rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Gardinovcu izvodila je tvrtka ZEC d.o.o. temeljem Ugovora o javnoj nabavi koji je ugovoren na iznos od 361.056,19 kn. Temeljem stvarno izvedenih količina radovi su iznosili 356.916,75 kn. Nadzor nad radovima je izvodila tvrtka NORD-ING d.o.o.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancira radove u iznosu od 160.000,00 kn, a ostali iznos financira Općina Belica.

Promjena veličine fonta
Kontrast