SAKUPLJANJE BOŽIĆNIH DRVCA POČETKOM 2023. GODINE

Već tradicionalno PRE-KOM sakuplja božićna drvca. Molimo Vas da ispred svojih kuća / zgrada ostavite božićna drvca prema sljedećim terminima sakupljanja:

09.01.2023. – Općine Belica i Dekanovec

10.01.2023. – Općine Domašinec, Podturen i Pribislavec

11.01.2023. – Općine Donja Dubrava i Donji Vidovec

12.01.2023. – Općine Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija i Kotoriba

13.01.2022. – Grad Prelog, Općina Martijanec i Jažabet

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI ! PRE-KOM PRELOG

Promjena veličine fonta
Kontrast