Sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi za radove na rekonstrukciji ŽC 2018 s uređenjem pješačko biciklističkih staza u Gardinovcu

09. srpnja 2013. godine, Općina Belica i HOGRA hortikultura – graditeljstvo, Mihovljan sklopili su Ugovor o javnoj nabavi za radove na rekonstrukciji ŽC 2018 s uređenjem pješačko – biciklističkih staza u Gardinovcu. Dužina staze iznosi cca 400 metara.

.

Cijena ugovorenih radova, shodno cijenama iz ponude izvoditelja iznosi:

CIJENA PONUDE (bez PDV-a):                   259.412,30 kn

PDV 25% :                                                    64.853,08 kn

UKUPNA CIJENA PONUDE (sa PDV-om):  324.265,38 kn

(slovimatristodvadesetčetiritisućedvjestošezdesetpetkuna i tridesetosam lipa)

Financiranje: ŽUC: cca 65%, Općina: cca 35%

Rok za dostavu ponuda bio je 05.06.2013. godine do 13,00 sati, a javila su se 4 ponuđača. Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

Ponuda ponuditelja HOGRA MIHOVLJAN, Mihovljan, 40000 Čakovec je valjana ponuda, te je prema kriteriju odabira najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom ponudom za premet nabave.

Radovi započinju krajem srpnja 2013. godine, a izvoditelj se obvezuje radove završiti u roku 90 dana od dana potpisa ugovora i uvođenja u posao.

Promjena veličine fonta
Kontrast