SKRB O STARIMA I NEMOĆNIMA – PRIJAVITE SE ZA POMOĆ U KUĆI

POZIVAJU SE OSOBE STARIJE OD 65 GODINA S PODRUČJA OPĆINE BELICA, KOJE ŽIVE SAME ILI U PARU

KOJIMA JE POTREBNA POMOĆ U KUĆI ( POMOĆ KOD KUHANJA, ČIŠĆENJA, ODLAZAK U DUĆAN,

LJEKARNU I SL. ) DA SE PRIJAVE RADI KORIŠTENJA BESPLATNE POMOĆI U PROGRAMU „ZAŽELI

PRAVU STVAR“ KOJU PROVODE UDRUGA MEĐIMURSKI SLATKIŠI I CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

ČAKOVEC .

PRIJAVITI SE MOŽE TELEFONSKI NA BROJ: 040/845-402.

Promjena veličine fonta
Kontrast