Supstrat

Pozivamo sve korisnike javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpad (smeđe kante) koji do sada nisu preuzeli supstrat, da preuzmu besplatno 50l supstrata Terra Dobra za 2017. godinu.

SUPSTRAT

Navedeni supstrat je proizveden od treseta i komposta, a može se koristiti za sadnju/presadnju ukrasnog bilja, cvijeća, voćnih sadnica, loznih cijepova, povrća i trave.

Supstrat za 2017. godinu možete podići do 31.05.2018. godine u kompostani Prelog uz osobnu iskaznicu korisnika usluge za kojeg podižete supstrat.

Promjena veličine fonta
Kontrast