Smeđe kante za biootpad

Izvor slike: https://www.pre-kom.hr/arhiva-novosti–2014.html …

Dodatna vlastita vreća biorazgradivog otpada cijele godine

Kako su količine biorazgradivog komunalnog otpada sve veće uz smeđu kantu, cijele godine će se besplatno preuzimati dodatna vlastita vreća...

Obavijest – biorazgradivi otpad

KAKO POSTOJI INTERES ZA SAKUPLJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA I PRIJE POČETKA PILOT PROJEKTA, PRE-KOM U DOGOVORU SA OPĆINOM BELICA KREĆE SA...

Promjena veličine fonta
Kontrast