Akcija sakupljanja otpada

Održana je akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada

Održana je akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada

U subotu 14. lipnja 2014. godine na području Općine Belica održana je akcija sakupljanja električnog i elektroničkog otpada (EE otpada)....

Promjena veličine fonta
Kontrast