Humana nova – akcija sakupljanja odjeće i obuće

Humana nova – akcija sakupljanja odjeće i obuće

Dana 13. rujna 2014. godine u vremenu od 08,00 do 12,00 sati u suradnji sa Socijalnom zadrugom Humana Nova provodi...

Održana je Akcija sakupljanja i zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada

Održana je Akcija sakupljanja i zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada

Dana 20. listopada 2012. godine održana je Akcija sakupljanja i zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada (EE otpada). Akcija je održana...

Promjena veličine fonta
Kontrast