Kalendar odvoza otpada za 2020. godinu

Raspored odvoza otpada

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD (KANTA) prema dosadašnjem rasporedu (utorkom ili petkom) svakih 10 dana. .    . .   SELEKTIVNI OTPAD...

NOVI Kalendar odvoza otpada!

NOVI Kalendar odvoza komunalnog i selektivnog otpada (papira i plastike) sa područja Općine Belica u 2015. godini

Promjena veličine fonta
Kontrast