Održat će se 15. sjednica Općinskog vijeća

U četvrtak, 29. listopada 2015. godine s početkom u 19,00 sati održat će se 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica....

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i pristiglim primjedbama i prijedlozima u vremenu njena održavanja

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i pristiglim primjedbama i prijedlozima u vremenu njena održavanja u postupku izrade III. izmjena i...

Javna nabava – poslovi izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica

Zapisnik o postupku otvaranja, pregleda, ocjene i usporedbe ponuda za poslove III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica...

III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Belica – tekstualni i grafički dio

Grafički i tekstualni dijelovi prijedloga III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Belica za javnu raspravu;   GRAFIČKI DIO:...

Oglas o otvaranju Javne rasprave na prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Belica

PDF verzija: OGLAS_o_otvaranju_III_ID_PPUO_Belica_2015   Informacija o javnoj raspravi objavljena je i na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: https://www.mgipu.hr/default.aspx?id=17503

Promjena veličine fonta
Kontrast