Supstrat

Pozivamo sve korisnike javne usluge sakupljanja biorazgradivog otpad (smeđe kante) koji do sada nisu preuzeli supstrat, da preuzmu besplatno 50l...

Smeđe kante za biootpad

Izvor slike: https://www.pre-kom.hr/arhiva-novosti–2014.html …

Uputa mještanima o postupanju s otpadnim krumpirom

Obavijest – biorazgradivi otpad

KAKO POSTOJI INTERES ZA SAKUPLJANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA I PRIJE POČETKA PILOT PROJEKTA, PRE-KOM U DOGOVORU SA OPĆINOM BELICA KREĆE SA...

Promjena veličine fonta
Kontrast