Održana je Akcija sakupljanja i zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada

Održana je Akcija sakupljanja i zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada

Dana 20. listopada 2012. godine održana je Akcija sakupljanja i zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada (EE otpada). Akcija je održana...

Promjena veličine fonta
Kontrast