Izobrazba o održivoj uporabi pesticida – dopunska izobrazba

pesticidiOpćina Belica je u Proračunu za 2020. godinu između ostalog predvidjela i stavku na kontu 35231 – Subvencija poljoprivrednicima. Stoga će iznos od 150,00 kuna dopunske izobrazbe O ODRŽIVOJ UPOTREBI PESTICIDA Općina za sve građane Općine Belica financirati sa 100 %.

Promjena veličine fonta
Kontrast