OBAVIJEST MJEŠTANIMA O SUZBIJANJU AMBROZIJE

Obavještavaju se vlasnici i posjednici zemljišta da su o obvezi provoditi mjere i aktivnosti usmjerene na uništavanje ambrozije. Svi vlasnici i posjednici zemljišta obavezni su se pridržavati Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva („Narodne novine“ br. 72/07) te članaka 9. i 10. Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina  na području Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 20/09 i 7/11).

Ambrozija

Ambrozija2

Vlasnici i korisnici zemljišta dužni su ponajprije  na zapuštenim prostorima, livadama, međama, živicama, praznim građevinskim i drugim parcelama kao i na parcelama sa niskim kulturama (krumpir, tikve…)  redovito uklanjati i suzbijati ambroziju i ostali korov odnosno spriječiti zakorovljenost površina slijedećim mjerama :

– agrotehničkim: obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kultura;
– mehaničkim: okopavanjem, plijevljenjem i redovitom košnjom;
– kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa uputom priloženom uz sredstvo.

U slučaju kršenja odredbi iz Odluke o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina slijede novčane kazne.

Referent – Komunalni redar 

         Tomica Ciceli

Promjena veličine fonta
Kontrast