OBAVIJEST o radu sa strankama

Zbog situacije s COVID-19 rad sa strankama isključivo se obavlja putem telefona ili E-maila.

Kontakt telefon: 040/846-067 ili 040/845-402

E-mail: opcina@belica.hr

Promjena veličine fonta
Kontrast