Održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U  ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine, održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

Link na najavu Sjednice: http://www.belica.hr/wp/odrzat-ce-se-10-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-belica/

Donijeti su sljedeći akti:

1. Proračun za 2015. i projekcija Proračuna za 2016. i 2017.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA: Plan razvojnih programa

2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2015. godinu

3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

4. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

5. Socijalni program Općine Belica za 2015. godinu

6. Program javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2015. godini

7. Program javnih potreba u sportu Općine Belica u 2015. godini

8. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2015. godini

9. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

ZAPISNIK:

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

IZVOD IZ ZAPISNIKA:

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 10. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BELICA

ZAPISNIK0001 ZAPISNIK0002 ZAPISNIK0003 ZAPISNIK0004

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast