Održat će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica

U  ponedjeljak, 22. prosinca 2014. godine, s početkom u 18,00 sati, u prostoriji “Male dvorane” u Općini Belica, održat će se 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Belica.

….

POZIV: Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Belica

DNEVNI RED:

.

1. Prijedlog Proračuna za 2015. i projekcije Proračuna za 2016. i 2017.

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

+ PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

+ PROJEKCIJA PRORAČUNA OPĆINE BELICA ZA 2016. I 2017. GODINU

.

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Belica za 2015. godinu

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

.

3.Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

.

4. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 

5. Prijedlog Socijalnog programa Općine Belica za 2015. godinu

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

 .

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Belica u 2015. godini

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

.

7. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Belica u 2015. godini

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

.

8. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2015. godini

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

.

9. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste

– predlagatelj je općinski načelnik

– predstavnik predlagatelja zadužen za davanje obrazloženja je općinski načelnik,

Zvonimir Taradi

.

10.  Ostala pitanja i prijedlozi

 

 

Promjena veličine fonta
Kontrast