Rekonstrukcija predškolske ustanove – postojećeg dječjeg vrtića (dogradnja i adaptacija), 3. Skupine

UNUTAR MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020

Cilj projekta je rekonstruirati i opremiti postojeći objekt predškolske ustanove Dječji vrtić Belica u svrhu unaprjeđenja prostornih i drugih materijalnih uvjeta rada. Rekonstrukcija obuhvaća adaptaciju i dogradnju objekta na katastarskim česticama br. 5116/17 i 5116/18 k. o. Belica, u Ulici dr. Ljudevita Gaja bb. Ulaganjem će se unaprijediti kvaliteta socijalnih usluga i pridonijeti zadovoljavanju razvojnih potreba djece kako bi se postigao daljnji razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne funkcije i djelatnosti Dječjeg vrtića Belica što će ujedno pridonijeti usklađivanju s Državnim pedagoškim standardom te će se povećati mogućnosti za daljnji gospodarski razvoj općine kroz jačanje društvene infrastrukture.

Očekivani izravni rezultat projekta bit će rekonstruiran (adaptiran, nadograđen i opremljen) objekt Dječjeg vrtića Belica ukupne površine 567,60 m2, čime će se postići povećanje prostornih kapaciteta, odnosno bit će unaprijeđena društvena infrastruktura kroz poboljšanje materijalnih uvjeta. Nakon rekonstrukcije namjena građevine ostaje ista u povećanim tlocrtnim gabaritima, a sadržavat će dvije jedince za djecu vrtićke dobi i jednu jedinicu za djecu jaslične dobi s pratećim prostorijama. Postojeće stanje je 345,60 m2 bruto površine dok će provedbom projekta rekonstruirati postojeći prostor i nadograditi dodatnih 222 m2.

Provedbom projekta rekonstrukcije Dječjeg vrtića Belica izravno se doprinosi stvaranju novog radnog mjesta 1 odgojitelj/odgojiteljica, čije je zapošljavanje predviđeno nakon završetka projekta u 2019. godini.

Može se očekivati da će kroz poboljšanje socijalnih usluga i društvene infrastrukture pridonijeti privlačnosti općine Belica kao mjesta za život i rad pa će se posljedično smanjiti iseljavanje stanovništva, odnosno može se očekivati da će mlade obitelji doseliti odnosno ostati živjeti u Belici, što će neizravno utjecati na povećanje broja radnih mjesta kroz samozapošljavanje i otvaranje novih poduzeća.

Kako bi se realizirao projekt odnosno rekonstruirao postojeći Dječji vrtić Belica, potrebno je provesti sljedeće aktivnosti:

 1. Priprema i provođenje otvorenog postupka za ugovaranje građevinskih radova
 2. Ugovaranje stručnog nadzora nad građevinskim radovima
 3. Priprema i provođenje otvorenog postupka male vrijednosti za ugovaranje opremanja Dječjeg vrtića Belica
 4. Izvođenje građevinskih radova i provođenje stručnog nadzora
  1. građevinski radovi
  2. obrtnički radovi
  3. hidroinstalacije
  4. elektro-instalacije
  5. plin, grijanje i ventilacija
 5. Ishođenje uporabne dozvole
 6. Opremanje dječjeg vrtića

Ukupna vrijednost projekta koja uključuje sve troškove koji se odnose na gradnju i opremanje, te opće troškove, a koje u potpunosti financira EU kroz provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme  i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, iznosi 2.470.807,50 kn uključujući PDV.

Od toga troškovi gradnje i opremanja iznose 2.387.500,00 kn s PDV-om dok opći troškovi iznose 83.307,50 kn s PDV-om.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast